Simula noon hanggang ngayon
Iisa ang naging layon
Magkaisa at magbuklod
Kagitingan ay marubdob
Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan
Niyapos ang panganib na humahadlang
Pinangako sa puso at paniniwala
Ang ginhawang para sa kabataan

Bangsamoro’y tagumpay
Bunga ng pawis, dugo, at buhay
Kapayapaan, katarungan
Ay atin nang nakamtan
Alhamdulillah, Alhamdulillah

Pagpalain Bangsamoro
Bangsamoro, Bangsamoro
Lagi kang mamahalin
Walang pipigil sa damdamin
Mga pangako’y tutuparin
Habang-buhay kami sayo’y magbabantay

Mananatili sa puso’t isipan
Ang kahapong humimlay na
Nagbuwis ng buhay
Nasa piling nang maykapal

Bangsamoro’y tagumpay
Bunga ng pawis, dugo, at buhay
Kapayapaan, katarungan
Ay atin nang nakamtan
Alhamdulillah, Alhamdulillah
Pagpalain Bangsamoro

Loading